corona virus

Het Corona virus

Wetenschappers van het Imperial College Londen hebben een model gebouwd om te voorspellen hoeveel met COVID-19 geinfecteerde mensen ernstige complicaties ontwikkelen, als het virus niet ingedamd wordt.

Ze hebben voorspeld dat als er niet snel een lockdown in Engeland komt er mogelijk 250,000 mensen zullen overlijden.

Ze vergelijken de ernst van het Corona virus met de Spaanse Griep. In reactie hierop is Boris Johnson z’n herd immunity strategie aan het aanpassen, al blijven de scholen in Engeland nog steeds open, ondanks de urgente verzoeken van wetenschappers, onderwijzend personeel en ouders. Inmiddels houden steeds meer ouders hun kinderen thuis.

De situatie in Nederland

Inmiddels is het COVID-19 virus door bijna heel Nederland verspreid geraakt. Het is nog niet op de Waddeneilanden, maar mensen mogen naar en van de Waddeneilanden en het vaste land blijven reizen, dus het is zeker dat het virus ook binnenkort op de Waddeneilanden zal arriveren.

Vergeleken met omringende landen kan het virus zich veel sneller in Nederland verspreiden. We zijn nu eenmaal een heel dichtbevolkt land.

De RIVM en GGD hebben er voor gekozen om slechts beperkt te testen, dus niemand weet hoe wijd verspreid het virus inmiddels is. Een bijkomend probleem met dit virus is dat niet iedereen er ziek van wordt. Je kan dus drager van dit virus zijn én besmettelijk voor anderen zijn zonder zelf symptomen te hebben (a-symptomatische transmissie), in dit en dit artikel kan je hier meer over lezen. Dit zojuist gepubliceerde onderzoek denkt dat zelfs tussen de 35%- 78% van de mensen COVID-19 al overdragen zonder zelf al symptomen te hebben. Het is daarom cruciaal om afstand te houden van mensen in risico groepen, zoals ouderen of mensen met bepaalde aandoeningen (zie hieronder).

Hoe goed is Nederland voorbereid?

Waarschijnlijk veel minder goed dan we zouden hopen of misschien zelfs zouden verwachten. Er zijn weliswaar relatief veel ziekenhuizen in Nederland, maar slechts zo’n 1500 intensive care bedden.

Als je er van uitgaat dat 5% van de besmette gevallen zo ziek worden dat ze tot wel drie weken lang op de intensive care moeten liggen aan de beademing en ECMO (hart-long machine), dan zal het duidelijk zijn dat je niet ver komt met 1500 bedden op een bevolking van zo’n 18 miljoen.

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft een check list voor overheden gepubliceerd om te checken of ze voldoende voorbereid zijn op het virus.

Hoe kan je besmet raken?

Er zijn twee manieren waarop je met COVID-19 besmet kan raken:

 • door contact met een drager van het virus
 • door contact met een besmet oppervlak of object

Lange tijd bleef het RIVM adviseren dat besmetting hoofdzakelijk van mens tot mens via niezen en hoesten was. Dit betekende dat je het virus niet zou overdragen als je zelf geen symptomen had. Zowel in
China als Italië is keer op keer aangetoond dat dit niet klopte en dat juist personen zonder symptomen dit virus hielpen verspreiden en dat daarom testen zo belangrijk is. Dit was dus een gemiste kans.

Besmetting van mens op mens via:

Het virus is makkelijk overdraagbaar van de ene persoon op de andere persoon via bijvoorbeeld niezen of hoesten. Als je niest of hoest dan kunnen druppeltjes waar het virus in zit wel tot 3 meter rond de hoestende persoon verspreiden.

 • hoesten en/of niezen
 • nauw persoonlijk contact (aanraken, handen schudden)
 • besmetting via ontlasting en/of urine

Besmette oppervlakken

Je kan besmet worden door het aanraken van een besmet oppervlak of object als je vervolgens met je vingers je mond/neus/ogen aanraakt. Hier kan je informatie van de Wereldgezondheidsorganisatie hierover lezen, inclusief wat dit betekent om je werkomgeving veilig te maken en houden.

Het virus kan maar liefst tot 9 dagen blijven leven op verschillende metalen, plastic of glazen oppervlakken/dingen. Dit is waarom waarschijnlijk zoveel mensen op het cruiseschip de Diamond Express besmet zijn geraakt ondanks de quarantaine maatregelen. Als het om mogelijk besmette oppervlakken of objecten gaat, kan je denken aan:

 • een deurhendel
 • lichtknop
 • keyboard
 • WC-bril
 • winkelwagentje
 • mobieltje
 • tafels en stoelen
 • geld

Het kan in principe alles zijn waar iemand overheen gehoest of geniest heeft en wat je vervolgens met je handen aanraakt.

Schoonmaken: Hoe dood je het virus?

Als je besmette oppervlakken met chloor schoonmaakt doodt je het virus. Het virus gaat zeer snel dood door ontsmettingsmiddelen met 62-71% ethanol, 0,5% waterstofperoxide of 0,1% natriumhypochloriet (bleekmiddel) en/of hoge temperatuur (dus kleding, beddengoed, handdoeken op hogere temperatuur wassen). Hier en hier kan je daar meer over lezen.

De gemiddelde persoon raakt zijn gezicht wel 23 keer per uur aan. Het Coronavirus besmet je via contact met je mond, neus of ogen.  Dit is waarom het zo belangrijk om veelvuldig je handen met warm water en zeep te wassen of als dat niet mogelijk is, een handgel met minstens 60% alcohol te gebruiken.

Kans op besmetting verminderen

De beste manier om de kans op besmetting te verminderen is om:

 • blijf thuis als dit mogelijk is
 • ga geen mensen uit risico groepen bezoeken als dit niet nodig is, je kan het virus dragen zonder dit zelf te weten!
 • als je toch naar buiten gaat, kom dan niet binnen een straal van 3 meter in de buurt van andere mensen (ook gezonde mensen kunnen dit virus dragen en verspreiden)
 • ga niet andere mensen ontmoeten omdat je lekker vrij bent, want zo kan je snel een nieuwe cluster met besmette mensen krijgen en dit wil je juist vermijden
 • vaak handen met warm water en zeep te wassen of als dat niet kan met een handgel met minstens 60% alcohol
 • probeer zo min mogelijk met je handen in je gezicht te zitten
 • geen handen schudden, een lichamelijk contact
 • als je zelf hoest, hoest dan in je elleboog, weg van andere mensen
 • maak dingen die je steeds aanraakt, zoals je mobieltje, regelmatig schoon
 • maak het makkelijk om je omgeving schoon te maken (stop snuisterijen etc. in dozen) zodat je overal alleen even een doekje met verdunde bleek over heen hoeft te halen, zorg dat je huis zo stofvrij is, zodat je zo goed mogelijk kan ademhalen mocht je het virus krijgen
 • lucht je huis regelmatig. Zorg wel dat als er een ziek persoon is, die persoon niet op de tocht komt te zitten.

Wat kan je doen?

 • als volwassene dagelijks 10 mcg Vitamine D3 bij een vetrijke maaltijd nemen
 • goede hygiëne (goed handen wassen, niet in gezicht zitten met je handen)
 • gezond eten (zorg voor extra vitamine C door groente rauw te eten of te stomen en eet wat extra rauwe paprika)
 • voldoende slapen (je hebt slaap nodig voor een goed functionerend immuunsysteem)
 • probeer stress te verminderen (gebruik magnesiumsulfaat in bad of drink magnesiumcitraat)
 • geen ibuprofen of andere NSAIDs nemen want die kunnen het virus mogelijk ernstiger maken

Mondkapjes

Veel mensen hopen door het gebruik van mondkapjes de kans op besmetting te verminderen. Er zijn inderdaad wat aanwijzingen dat mondkapjes het risico op besmetting kunnen verlagen zolang ze er toe leiden dat je je mond/neus/ogen niet met je vingers aanraakt. Ze moeten echter wel op de juiste manier aan en afgedaan worden, want anders kan je jezelf nog steeds besmetten.

Mondkapjes kunnen je wel minder besmettelijk maken als jezelf het virus hebt en je huisgenoten wilt beschermen. Echter het langdurig dragen van mondkapjes kan ademen nog moeilijker maken. Bovendien moet je de mondkapjes zorgvuldig weggooien anders kan je nog steeds anderen besmetten.

Handen wassen

Het virus kan gedood worden door je handen goed met warm water en zeep te wassen. Het is belangrijk om 20 seconden je handen te wassen. Hier kan je zien hoe je je handen grondig wast.

Als je niet in de gelegenheid bent om je handen te wassen dan kan je een handgel met minstens 60% alcohol gebruiken.

Immuunsysteem

Het ziet er naar uit dat net zoals bij SARS en MERS, de ernst van dit virus deels bepaald wordt door hoe goed je eigen immuunsysteem werkt. Bovendien hebben autopsies op overledenen laten zien dat de schade in de longen lijkt op een schade van een combinatie van SARS en AIDS (artikel in het Nederlands). Er wordt nu dan ook gekeken of mogelijk een combinatie van anti-virale middelen en HIV medicatie bij ernstige gevallen zou kunnen helpen.

Hier kan je daar meer over lezen.

Het keto dieet en vasten?

Dit is een nieuw virus, dus er zijn geen aanwijzingen dat het keto dieet of vasten zou kunnen helpen. Alle onderzoeken tot nu toe zijn gedaan met muizen. Dit is logisch, want je kan mensen moeilijk expres met een dodelijk virus gaan infecteren om te testen of vasten en/of het keto dieet ze dan beschermt. Recent heeft een muizenstudie laten zien dat het keto dieet muizen kan beschermen tegen dodelijke griep. Er zijn ook meerdere studies die hebben laten zien dat muizen die vasten een kleinere kans hebben op een cytokine storm en bijkomend hersenletsel als gevolg van een beroerte.

Zelf hoop ik dat door het keto dieet gecombineerd met vasten te volgen ik kan zorgen dat mijn immuunsysteem zo goed mogelijk is. Maar ik hou ook wel degelijk zoveel mogelijk afstand van mensen en blijf in zelf-isolatie. Bovendien zorg ik momenteel dat ik echt elke dag 10 mcg vitamine D3 bij een vetrijke maaltijd neem.

Waarom het zo’n probleem is

COVID-19 is een compleet nieuw virus voor ons lichaam. Er zijn twee problemen met een compleet nieuw virus:

1. ons lichaam kent het niet en heeft daarom geen immuniteit kunnen ontwikkelen dit vergroot de kans op een cytokine storm

2. er zijn nog geen medicijnen en/of vaccinatie beschikbaar

80% mild, 15% ernstig, 5% zeer ernstig

Wat we tot nu toe wel weten is dat voor de meeste mensen (80%) het Corona virus niet levensbedreigend is. Dit betekent echter niet dat je er niet heel erg ziek van wordt.

Sommige mensen kunnen dit virus dragen (en andere mensen besmetten) terwijl ze zelf helemaal niet ziek zijn (lees meer)., dit is mogelijk zo’n 10% van de besmette mensen. Anderen worden wel ziek, maar vergelijkbaar met een flinke griep. Zij kunnen thuis uitzieken en voor hen is dit virus niet levensbedreigend.

De cijfers tot nu toe suggereren dat voor zo’n 15% van de besmette mensen het Corona virus wel dermate ernstig is dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen en voor de andere 5% is het Corona virus dermate ernstig dat deze mensen op de Intensive Care belanden. Eerst werd gedacht dat dit voornamelijk ouderen waren die al andere aandoeningen hadden. Inmiddels weten we dat van alle mensen in het ziekenhuis meer dan de helft jonger dan 50 jaar oud is en lang niet iedereen andere aandoeningen heeft. Hier zitten ook kinderen, die voorheen gezond waren, tussen. Dit virus treft dus iedereen en is voor iedereen riskant.

Degenen die in de Intensive Care moeten worden opgenomen, krijgen dermate ernstige luchtwegproblemen en een dubbele longontsteking, dat ze onvoldoende zuurstof krijgen en daarom ondersteund moeten worden via beademing en/of een ECMO (hart-long) machine. Van de ernstig zieken is het overlijdingspercentage momenteel 49%.

Het gemiddelde overlijdingspercentage van alle mensen die besmet zijn lijkt rond 2-3% te liggen, maar dit kan niet met zekerheid vastgesteld worden op dit moment. Cijfers uit China zijn mogelijk niet betrouwbaar. Het kan namelijk zijn dat veel meer mensen besmet zijn en dat zou betekenen dat het sterftecijfer eigenlijk lager is, maar er zijn ook geruchten dat in China bepaalde sterfgevallen geregistreerd worden als longontsteking in plaats van COVID-19 en dat zou er op kunnen wijzen dat het sterftecijfer hoger ligt.

Hier kan je de laatste cijfers met betrekking tot de uitbraak per land (inclusief Nederland) en nog een heleboel andere informatie over dit virus per land vinden.

Symptomen van COVID-19

De symptomen van COVID-19 lijken erg op griep:

 • hoofdpijn
 • keelpijn
 • koorts (niet altijd en voor veel mensen zo rond 38 graden dus niet altijd heel hoog)
 • hoesten
 • moeilijkheden met ademhalen/kortademigheid (dyspnea)
 • spierpijn
 • vermoeidheid
 • maag-darm problemen (misselijkheid, overgeven en diarree)

Ernstige symptomen

 • longontsteking
 • ernstig acuut repiratoir syndroom
 • nierfalen
 • sepsis

Hier en hier kan je meer informatie over de symptomen lezen. De longontsteking kan snel ernstig worden. Als je denkt dat je een longontsteking ontwikkeld hebt en/of in een risico groep zit. Neem dan tijdig telefonisch contact met je huisarts op.

Als je immuunsysteem niet goed werkt kan dit virus in het ergste geval leiden tot een cytokine storm. Je immuunsysteem gaat dan veel te heftig reageren, wat ernstige ontstekingen, hoge koorts en schade aan alle organen kan veroorzaken en meestal dodelijk is, tenzij er direct en ingrijpend gehandeld wordt.

Ervaringen met COVID-19

Verhaal van een Italiaanse arts uit een ziekenhuis in Bergamo: klik hier (Engels)

Een Engelse patiënt beschrijft de fases of de ziekte die hij heeft doorgemaakt (hij is nu beter). Klik hier (Engels)

Italiaanse arts beschrijft de symptomen van de kortademigheid en longontsteking. Klik hier.

 • het lijkt er op dat COVID-19 aanvankelijk heel mild begint
 • maar dan plotseling en snel kan verergeren (letterlijk in een paar dagen)
 • COVID-19 kan met ernstige ademhalingsproblemen gepaard gaan doordat de virale longontsteking vaak beide longen betreft
 • COVID-19 kan in golven komen. Het kan eerst vrij mild zijn en je bent aan de betere hand en dan slaat het opeens in alle ernst toe.

Steeds grotere kans dat je het krijgt

Inmiddels zal de kans dat je besmet kan raken met COVID-19 ook in Nederland verder toenemen. De Nederlandse regering heeft besloten niet te proberen het virus te stoppen, maar te proberen om de Nederlandse bevolking herd immunity op te laten bouwen. Het idee is dat als een groot deel van de Nederlandse bevolking besmet is geweest, het virus uiteindelijk geen gastheer kan vinden en dan zal uitdoven.

Normaal creëer je herd immunity via vaccinatie en niet door mensen bewust ziek te laten worden. Normaal gesproken probeer je dit dus juist te vermijden. Het is dus een groot experiment.

Rutte hoopt het virus langzaam over de bevolking uit te spreiden zodat de gezondheidszorg genoeg capaciteit heeft om voor de ernstige zieken te zorgen. Nederland heeft namelijk zo’n 1150 intensive care bedden en dat is niet veel als de verwachting is dat 5% van de besmette personen een intensive care bed nodig zal hebben om te kunnen overleven. Een extra complicatie is dat een ernstig zieke wel tot drie weken op de intensive care verpleegd moet worden, het gaat dus niet snel. Bovendien gaat het natuurlijk niet alleen om de bedden, maar vooral om de ECMO machines. Dit zijn hele speciale en hele dure machines. Ik heb geen idee hoeveel er in Nederland zijn, maar het zullen er echt geen duizenden zijn.

Alle landen om ons heen, maar ook de Aziatische landen, proberen het virus te stoppen door mensen zoveel mogelijk van elkaar weg te houden. Zo hebben vele landen inmiddels een complete lockdown. Je moet thuis blijven, tenzij je in een uitzonderingsgroep zit zoals artsen, politie etc. en als je bijvoorbeeld boodschappen moet doen, moet dat op een gecontroleerde manier, vlot en weg van anderen. Hierdoor krijgen ontzettend veel bedrijven en kleine zelfstandigen het heel moeilijk en de economie krijgt natuurlijk enorme klappen, maar het kan wel levens redden. Je hoort nu veel dat de lockdown in Italië niet gewerkt heeft, maar daar zijn een aantal duidelijke redenen voor aan te wijzen. Onder meer het lekken van de informatie over de lockdown waardoor grote groepen mensen ‘s nachts hals over kop uit het Noorden vertrokken en zich over heel Italië uit begonnen te spreiden. Als je naar Korea kijkt, dan heeft de lockdown daar wel degelijk gewerkt.

Het is niet vreemd dat de Nederlandse overheid liever geen lockdown wil, gezien de economische impact. Het zoveel mogelijk gaande houden van de economie is echter een enorm riskante strategie met dit zeer ernstige virus. Wetenschappers vergelijken een virus niet snel met de Spaanse Griep, dit is dus echt wel een heel erg ernstig en gevaarlijk virus.

Aanvankelijk volgde Engeland deze herd immunity strategie ook. Echter toen de modellen van Imperial College Londen lieten zien, dat als gevolg van deze strategie er mogelijk 260,000 doden zouden vallen, besloot Boris Johnson toch van strategie te veranderen en te proberen het virus in te dammen, zoals de andere landen om ons heen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft Engeland gewaarschuwd dat de herd immunity strategie ongetest en levensgevaarlijk is.

Nu is het afwachten of Nederland als enige door blijft gaan met deze strategie. Ik hoop van niet.

Wie lopen het meeste risico

Het lijkt er tot nu toe op dat COVID-19 minder gevaarlijk is voor gezonde kinderen (tot 28 februari 2020 zijn er geen kinderen onder de 9 jaar overleden).

In China liepen vooral mensen tussen de 30-79 jaar een hoog risico om besmet te worden (87% van alle besmettingen).

Recente analyse van de Chinese gegevens van 45,000 besmette (geteste) gevallen laat de volgende sterftecijfers zien:

 • 1% voor mensen die gezond waren voordat ze aan COVID-19 stierven
 • 10,5% voor mensen die aan hart-en vaatziekten leden
 • 7,3% voor mensen die aan diabetes lijden
 • 6% voor mensen met chronische luchtwegaandoeningen, hoge bloeddruk of kanker
 • 14,8% voor patiënten ouder dan 80 jaar

Verschil tussen mannen en vrouwen

Er is speculatie gebaseerd op de Chinese gegevens, dat dit virus ernstiger is voor mannen dan voor vrouwen. De Chinese data laat zien dat het sterftecijfer 2,8% voor mannen is vergeleken met 1,7% voor vrouwen.

Hier kunnen meerdere redenen voor zijn. Het kan zijn doordat Chinese mannen vaker diabetes type 2 en/of hoge bloeddruk hebben en/of dat ze vaker roken vergeleken met Chinese vrouwen.

Het is echter ook mogelijk dat dit verschil het gevolg is van biologische verschillen. Er wordt gedacht dat oestrogeen misschien beschermend werkt. Hier en hier kan je daar meer over lezen.

Nieuwe informatie

COVID-19 is een nieuw virus en dit betekent dat we nog heel veel niet weten. De Engelse arts Dr John Campbell heeft dagelijkse podcasts waarin hij informatie over het Corona virus bespreekt. Je kan zijn podcasts hier vinden.

Longschade

Wat nog niet zeker is zijn de gezondheidseffecten van dit virus op de langere termijn. Het ziet er naar uit dat 1 op de 3 mensen mogelijk een verminderde longcapaciteit aan dit virus over houdt, zelfs als ze verder helemaal genezen zijn verklaard. Toch is hier nog veel onzeker over en het kan zijn dat dit uiteindelijk meevalt. We weten het niet. Zelf hoop ik dat tegen die tijd gekeken kan worden of autofagie ons dan kan helpen.

Heel veel wetenschappers zijn bezig om een vaccin en medicatie te ontwikkelen. Het is echter heel complex en het ziet er niet naar uit dat of een vaccin of medicatie op de korte termijn (binnen 6-12 maanden) beschikbaar komt.

Hier kan je up-to-date informatie over de situatie in Europa vinden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

mEER INFORMATIE & EXCLUSIEVE KORTINGEN

Abonneer je nu op de gratis
Wekelijkse Keto Update!

mEER INFORMATIE & EXCLUSIEVE KORTINGEN

Abonneer je nu op de gratis
Wekelijkse Keto Update.